Regulamin korzystania z domków MILO

 • Goście przebywający w Domkach „milo”, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 • W domku może zamieszkiwać maksymalnie 6 osób.
 • Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.
  W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.
 • Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku stanowiącego 30% całej należności. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić przelewem lub gotówką w momencie zakwaterowania.
 • Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do domku (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Skrócenie pobytu przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
 • Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez właściciela.
 • W domkach znajduje się kominek z wkładem. Należy zawsze używać kominka zgodnie z przeznaczeniem. Wkład kominka musi być zawsze szczelnie zamknięty. Zabronione jest pozostawienie rozpalonego kominka bez nadzoru.
 • Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.
 • W domkach milo zabronione jest organizowanie imprez, wieczorów kawalerskich i panieńskich.<
 • W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia domku prosimy Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg. kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 • W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania u właściciela.
 • Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domku
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu, wody, Internetu, telewizji.
 • W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Dozwolone jest palenie papierosów na tarasach zewnętrznych
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu domku przez Gości, nie przestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.